DANH MỤC BÀI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU SỐ 4 .2019

04/05/2019

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN HẢI LƯU

Thực tiễn tăng cường hội nhập quốc phòng của EU và một số hàm ý chính sách

Tóm tắt: Khoảng 3 năm trở lại đây, trong bối cảnh môi trường chính trị-an ninh quốc tế và khu vực có nhiều biến động bất lường, Liên minh Châu Âu (EU) đã tăng cường ban hành nhiều chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc phòng. Đây là xu hướng mới, thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của dư luận quốc tế, đồng thời đặt ra nhiều hàm ý chính sách có thể tác động trực tiếp đến quá trình tập hợp lực lượng và hoạch định đường lối đối ngoại của các nước lớn. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ tập trung phân tích quá trình chuyển đổi tư duy, chính sách về hội nhập quốc phòng của EU, đánh giá thực tiễn triển khai một số cơ chế, hoạt động tiêu biểu, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách liên quan.

 

2. TRỊNH THỊ HIỀN & PHẠM QUỲNH CHINH

Vn động hành lang Đức

Tóm tắt: Ở EU, vận động hành lang đang là một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự và đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hoạch định chính sách ở các quốc gia thành viên. Bài viết phân tích về hoạt động vận động hành lang ở Đức.

 

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. TRẦN THỊ THẢO & ĐINH MẠNH TUẤN

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi sự doanh nghiệp tại Liên minh Châu Âu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tóm tắt: Những đột phá về lĩnh vực công nghệ mà cuộc các mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) mang lại được dự báo có nhiều tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh kế, văn hoá, xã hội… của nhân loại. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) cũng như các hoạt động khởi sự doanh nghiệp đều khó thoát khỏi xu thế chung này. Cơ hội dành cho thời kỳ này chính là khả năng tận dụng các công nghệ kỹ thuật số, giảm đi các rào cản gia nhập thị trường Châu Âu, làm mờ đi ranh giới các loại hình hoạt động kinh tế… tạo lợi thế thu hút khách hàng mới cho các hoạt động khởi sự doanh nghiệp và các DNVVN. Tuy nhiên các thách thức vẫn tồn tại bởi môi trường kinh doanh dành cho DNVVN còn hạn chế, chưa đủ sức khuyến khích phát triển.

 

4. HOÀNG XUÂN TRUNG

Tác động của tự do hóa thương mại đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước Đông và Trung Âu giai đoạn 1993-2003

Tóm tắt: Bài viết này phân tích quá trình chuyển đổi của của các nước Đông và Trung Âu, đồng thời xem xét quá trình hội nhập của các nước này. Nghiên cứu cũng phân tích tác động của tự do hóa thương mại đến dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài và ảnh hưởng của quá trình tự do hóa đến việc làm. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình tự do hóa thương mại đã thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và làm tăng việc làm ở các nước Đông và Trung Âu.

 

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. ĐỖ THỊ THỦY

Bản sắc quốc gia trong chính sách đối ngoại của Cộng hòa Liên bang Đức

Tóm tắt: Mối liên hệ giữa bản sắc quốc gia và chính sách đối ngoại là một chủ đề nghiên cứu ngày càng nhận được sự quan tâm lớn trong giới nghiên cứu quan hệ quốc tế. Áp dụng khung lý thuyết của thuyết kiến tạo vào phân tích trường hợp của Đức, bài viết làm rõ quá trình phát triển bản sắc quốc gia của Cộng hòa Liên bang Đức từ 1945 đến nay cũng như tác động của nó đối với việc triển khai chính sách đối ngoại của Đức. Theo đó, bài viết sẽ phân tích ảnh hưởng của những di sản dân tộc và lịch sử (đặc biệt là dưới thời Đức Quốc xã) cũng như quá trình tương tác quốc tế của Đức với các chủ thể khác đến việc hình thành các bản sắc mới của nước Đức thời hậu chiến như bản sắc châu Âu, bản sắc dân chủ phương Tây, bản sắc cường quốc dân sự… Những bản sắc này đã góp phần định hình nên văn hóa an ninh hòa bình và chính sách đối ngoại ôn hòa, kiềm chế, thúc đẩy hội nhập châu Âu và chủ nghĩa đa phương của Đức trong thời gian qua.

 

6. BÙI HẢI ĐĂNG & HUỲNH TÂM SÁNG

Vài đặc điểm chính của chủ nghĩa khu vực từ sau Chiến tranh Lạnh

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những đặc điểm của chủ nghĩa khu vực trong bối cảnh chính trị thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, có nhiều chuyển biến sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với các động lực về an ninh và kinh tế tạo ra trong quá trình thúc đẩy hợp tác và hội nhập. Trong đó, nhân tố kinh tế được xem là tác nhân quy định sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa khu vực mới. Những bước chuyển biến của châu Âu, nơi chủ nghĩa khu vực với nhiều ấn tượng rõ nét nhất, được trình bày để minh họa cho sự phát triển của chủ nghĩa khu vực trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này.

 

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

7.  VŨ DƯƠNG HUÂN

Thực trạng quan hệ Việt Nam - Azerbaijan hiện nay và những biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước

Tóm tắt: Quan hệ Việt Nam và Azerbaijan được thiết lập ngày 23/9/1992. Với chuyến thăm chính thức Azerbaijan của Phó Thủ tướng Việt Nam đầu năm 2010, quan hệ giữa hai nước bắt đầu một giai đoạn mới. Quan hệ chính trị phát triển mạnh ở cả 4 kênh: Nhà nước, Đảng cầm quyền, Quốc hội và nhân dân, đặc biệt nguyên thủ hai nước đã đến thăm lẫn nhau. Quan hệ kinh tế - thương mại có khởi sắc, năm 2014, thương mại hai nước đạt 422,4 triệu USD, đứng vị trí thứ 3 trong các nước thuộc Liên Xô cũ, tuy nhiên, chưa ổn định. Các lĩnh vực khác như đầu tư, đào tạo cũng chưa phát triển. Bài viết làm rõ thực trạng quan hệ Việt Nam - Azerbaijan hiện nay và đề xuất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ trong những năm tới đây.

8.  TRẦN NGỌC DŨNG

Sự hiện diện thương mại của Anh tại Đàng Ngoài nửa cuối thế kỷ XVII trong so sánh với Hà Lan và Trung Quốc

Tóm tắt: Thế kỷ XVII chứng kiến sự “trỗi dậy” của nền thương mại Đàng Ngoài và sự tiếp xúc sâu rộng với không chỉ thương nhân trong khu vực mà cả châu Âu. Hoạt động của người Anh tại Đàng Ngoài trong vòng 25 năm (1672-1697) đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả Việt Nam gần đây nhưng vẫn chưa có được những nghiên cứu cụ thể dựa trên các tư liệu của chính công ty Đông Ấn của Anh (EIC). Bằng các số liệu cụ thể, bài viết so sánh hoạt động thương mại của người Anh tại Đàng Ngoài giai đoạn này với hoạt động của người Hà Lan, Trung Quốc trên hai thông số cụ thể về số tàu buôn và vốn đầu tư. Từ đó, nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò của thị trường Đàng Ngoài trong chiến lược của Anh tại Đông Á; sức cạnh tranh và tầm ảnh hưởng của EIC so với các đối thủ tại Đàng Ngoài và Đông Á. 


Phòng QLKH-TV&HTQT

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu


Các tin đã đưa ngày: