DANH MỤC BÀI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU SỐ 5 .2019

05/06/2019

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. LÊ VĂN MỸ & NGUYỄN MINH CAO

Vai trò của Nga với những vấn đề an ninh Đông Á

Tóm tắt: Để đảm bảo lợi ích chiến lược của mình tại Châu Á-Thái Bình Dương,những năm gần đây, Nga tích cực thực hiện chính sách “xoay trục sang châu Á”. Một trong những hướng quan trọng của chính sách này can dự vào vấn đề an ninh, đặc biệt tại Đông Á, đồng thời góp phần vào việc định hình cục diện an ninh tại đây. Hai chủ điểm cơ bản này được trình bày trong bài viết dưới đây nhằm nêu bật vai trò của Nga với tư cách là một đấu thủ trong “ván cờ lớn” trong khu vực

2. PHAN THỊ THU DUNG

Lợi ích quốc gia trong cạnh tranh quyền lực theo thuyết hiện thực

Tóm tắt: Theo các nhà Hiện thực, các quốc gia không ngừng cạnh tranh quyền lực lẫn nhau trong quan hệ quốc tế nhằm mục đích cuối cùng là phục vụ lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh và sự tồn tại của mình. Quyền lực vừa là mục tiêu mà các quốc gia luôn theo đuổi vừa là một công cụ và phương tiện quan trọng để thực hiện và bảo vệ lợi ích quốc gia. Bài viết sẽ làm rõ khái niệm và các nội hàm của lợi ích quốc gia, phân tích vai trò và vị trí của lợi ích quốc gia trong cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia theo quan điểm của lý thuyết Hiện thực; phân tích những nội dung cơ bản của thuyết Hiện thực về cạnh tranh quyền lực trong quan hệ quốc tế.

 

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. BÙI VIỆT HƯNG

Tích tụ ruộng đất trong phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan trong những năm đầu thực hiện chuyển đổi nền kinh tế

Tóm tắt: Trải qua hơn 1/4 thế kỷ thực hiện công cuộc chuyển đổi và hội nhập nền kinh tế Ba Lan vào ngôi nhà chung Liên minh Châu Âu, khu vực nông thôn Ba Lan đã có những tiến bộ hết sức ấn tượng. Một trong những nhân tố đóng góp vào sự thay đổi đó chính là hoạt động tích tụ đất đai trong khu vực nông thôn Ba Lan. Nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình tích tụ ruộng đất, tăng cường khả năng cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua Chính phủ Ba Lan cũng đã và đang thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp bao gồm điều chỉnh khung khổ thể chế và thực thi có hiệu quả các chính sách trong phát triển khu vực nông thôn.

 

4. ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

Một số thách thức trong việc triển khai chính sách quốc phòng và an ninh chung (2007-2018)

Tóm tắt: Lựa chọn phòng thủ tập thể với sự ra đời của Chính sách Quốc phòng và An ninh chung (CSDP) được coi là một bước đi hợp xu hướng của Liên minh Châu Âu khi các nguy cơ và mối đe dọa an ninh ngày càng biến động phức tạp khôn lường. Mặc dù xác định CSDP sẽ vận dụng tích hợp nhiều công cụ dân sự, quân sự, ngoại giao… để đảm bảo an ninh cho khu vực nhưng quá trình triển khai CSDP của EU vẫn gặp phải vô số thách thức. Bài viết tập trung xem xét các vấn đề EU buộc phải đối mặt trong quá trình triển khai CSDP và từ đó đưa ra nhận xét về các thành tựu và hạn chế của CSDP trong triển khai thực tiễn.

 

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. PHẠM THỊ THANH HUYỀN & NGUYỄN HÀ CHI

Chính sách tôn giáo ở nước Anh dưới thời kì trị vì của Mary I (1553-1558) và Elizabeth I (1558-1603)

Tóm tắt: Nước Anh trong nửa sau thế kỉ XVI đã chứng kiến những thay đổi quan trọng về vấn đề tôn giáo dưới thời kỳ trị vì lần lượt của Mary I (1553 - 1558) và Elizabeth I (1558 - 1603). Các chủ trương của hai vị nữ hoàng đã đặt niềm tin tôn giáo của người dân Anh quốc đứng trước sự lựa chọn đầy thách thức giữa Công giáo, Anh giáo và đạo Tin lành. Vậy, những chính sách tôn giáo của hai vị Nữ hoàng quyền lực đó có điểm gì giống và khác nhau? Nó tác động như thế nào đến đời sống xã hội nước Anh nửa sau thế kỷ XVI? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số luận điểm khi đặt chính sách tôn giáo của Anh dưới hai thời kỳ cai trị của Nữ hoàng trong mối tương quan so sánh và phân tích, đánh giá hệ quả tác động lên xã hội Anh thời kỳ đó.

 

6. HỒ THỊ NHÂM

Một số giá trị của nền giáo dục Phần Lan và những gợi mở tham khảo cho Việt Nam

Tóm tắt: Phần Lan nổi tiếng thế giới về giáo dục, những thành tựu giáo dục của Phần Lan luôn được đánh giá cao, đặc biệt là ở tinh thần dân chủ, bình đẳng, khai phóng trong giáo dục. Bài viết này trên cơ sở phân tích những giá trị tiêu biểu của nền giáo dục Phần Lan rút ra những giá trị tham khảo cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

 

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

7.  NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Chương trình dán nhãn môi trường EU-Ecolabel và liên hệ với Việt Nam

Tóm tắt: Trong bối cảnh các sức ép về môi trường ngày càng gia tăng, để có thể phát triển và cạnh tranh trên các thị trường lớn, các doanh nghiệp buộc phải có hành động làm giảm nhẹ những tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bài viết này nghiên cứu những nội dung cơ bản của chương trình nhãn môi trường EU-Ecolabel, đồng thời phân tích thành tựu và hạn chế của chương trình này. Song song với đó, bài viết phân tích các chương trình nhãn môi trường đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, bài viết rút ra những bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng và áp dụng chương trình nhãn môi trường EU-Ecolabel ở châu Âu hiện nay cho Việt Nam .

 

8.  TRẦN THỊ KHÁNH HÀ & CHỬ THỊ NHUẦN

Sáng kiến European Heritage Label của EU và hàm ý cho bảo tồn và phát huy tài sản văn hóa vùng Tây Nguyên

Tóm tắt: Ở châu Âu nói chung và Liên minh Châu Âu (EU) nói riêng hiện còn nhiều di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy rất tốt. EU nhận thức rất rõ vai trò của di sản văn hóa trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; chính vì thế năm 2011, Liên minh đã đưa sáng kiến European Heritage Label (EHL) vào thực hiện. Thực tiễn của EU trong tôn vinh di sản là kinh nghiệm quý về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại. Bài viết xem xét sáng kiến EHL và những đánh giá bước đầu sau 7 năm thực hiện; từ đó tìm kiếm một số hàm ý cho việc bảo tồn và phát huy các tài sản văn hóa vùng Tây Nguyên.

 


Phòng QLKH-TV&HTQT

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu


Các tin đã đưa ngày: