DANH MỤC BÀI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU SỐ 7 .2019

05/08/2019

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN QUANG THUẤN

Toàn cầu hóa và một số tác động tới quan hệ Việt – Nga

Tóm tắt: Tiến trình toàn cầu hoá đang có những đặc trưng mới, xu thế vận động mới với sự điều chỉnh mạnh mẽ của các tác nhân tham gia vào quá trình này, từ các định chế quốc tế, khu vực, các công ty xuyên quốc gia, tới các quốc gia và từng doanh nghiệp. Tiến trình toàn cầu hóa trong hai thập kỉ đầu thế kỷ 21 đang đặt ra những thách thức mới, những cơ hội mới, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh đối với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Liên bang Nga và Việt Nam. Báo cáo này tập trung phân tích những đặc điểm, nội dung và xu thế mới của toàn cầu hóa, nhận diện những tác động của toàn cầu hóa tới quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga hiện nay.

2. LÊ VĂN TUYÊN & BÙI HỒNG HẠNH

Hệ quả cuộc khủng hoảng di cư đối với châu Âu và bài học kinh nghiệm

Tóm tắt: Châu Âu đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến Hai đến nay. Hệ quả của cuộc khủng hoảng này vô cùng nặng nề đối với người di cư lẫn các quốc gia châu Âu. Trong khuôn khổ bài viết, các hệ quả được xem xét chủ yếu trên một số phương diện sau: đối với chủ trương nhất thể hóa của Liên minh Châu Âu (EU), vấn đề an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm ứng phó với những nguy cơ có thể phát sinh từ khủng hoảng di cư.

 

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐẶNG MINH ĐỨC & TRẦN NAM TRUNG

Bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở Ba Lan dưới góc nhìn công bằng phân phối

Tóm tắt: Bảo hiểm xã hội cho nông dân được thực hiện khá tốt ở Ba Lan, với các chế độ trợ cấp hưu trí, bảo hiểm tai nạn lao động, ốm đau, tử tuất, bảo hiểm y tế... Các chế độ này của Ba Lan góp phần thực hiện mục tiêu phát triển con người, đảm bảo công bằng, bình đẳng, hạnh phúc cho người dân châu Âu. Bài viết này tập trung phân tích những kinh nghiệm của Ba Lan trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội cho người nông dân dưới góc nhìn công bằng phân phối, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

 

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

4. TRẦN THỊ QUẾ CHÂU

Nhân tố tác động đến sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippnes vào nửa sau thế kỉ XVIII

Tóm tắt: Trong suốt hơn ba thế kỉ (1571-1898) hiện diện ở Philippines, Tây Ban Nha đã thực thi nhiều chính sách và biện pháp khác nhau để thống trị và khai thác thuộc địa. Trên phương diện đối ngoại, chính sách của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines có thể chia thành ba giai đoạn lớn: 1571-1593 duy trì và mở rộng mối quan hệ giữa Philippines với các quốc gia trong khu vực; 1593-1762 chính sách “đóng cửa”, cô lập Philippines và 1764-1898 đi từ “nới lỏng đóng cửa” đến chính sách “mở cửa” Philippines. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra và phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến sự thay đổi chính sách “đóng cửa” sang “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines vào nửa sau thế kỉ XVIII.

5. NGUYỄN VĂN SANG & NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812

Tóm tắt: Bài viết phân tích quan hệ giữa Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh trong cuộc chiến tranh từ 1812 đến 1814. Nghiên cứu này dựa trên nguồn tư liệu gốc là các thư tín, văn bản ngoại giao, đạo luật, hiệp ước giữa hai nước trong thời gian diễn ra cuộc chiến và các chuyên khảo khác. Bài báo tập trung vào ba vấn đề cơ bản: nguyên nhân Hoa Kỳ, Anh, Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đi đến chiến tranh năm 1812; tiến trình cơ bản của cuộc chiến tranh; quá trình thiết lập hòa bình và hệ quả lịch sử từ cuộc chiến đối với các bên. Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ lịch sử cuộc chiến tranh 1812 và quan hệ Anh-Mỹ từ sau chiến tranh giành độc lập.

 

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

6. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm Pháp và khuyến nghị cho Việt Nam

Tóm tắt: Trong ba thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, phát triển vùng ở Pháp đã được triển khai khá rầm rộ, gắn liền với nhiều đề án lớn: hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phi tập trung hóa công nghiệp, chính sách đô thị, chính sách đổi mới nông thôn… Tuy nhiên, từ giữa những năm 1970 cho tới cuối những năm 1980, việc phát triển vùng ở Pháp suy giảm. Cho đến những năm 1990, cùng với tiến trình liên kết châu Âu diễn ra mạnh mẽ, chính sách phát triển vùng sôi động trở lại. Kinh nghiệm của Pháp trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển theo vùng lãnh thổ là khá phong phú và có ý nghĩa, có thể hữu ích đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

7.  NGÔ CẨM TÚ

Tác động của Brexit tới quan hệ thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh

Tóm tắt: Việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) là một cú sốc đối với toàn cầu. Thế giới chịu những tác động lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Những tác động này thể hiện cả những cái được, cái mất trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nhận định, trong dài hạn, Brexit sẽ là “cơ hội vàng” cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung làm rõ những tác động của Brexit tới quan hệ thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh.

 

THÔNG TIN

8. HOA HỮU CƯỜNG & ĐINH MẠNH TUẤN

Nội dung chính và một số đặc điểm của Hiệp định EVFTA và EVIPA

Tóm tắt: Ngày 30/6/2019, Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) đã được EU và Việt Nam ký kết tại Hà Nội. Đây là những hiệp định thương mại - đầu tư thế hệ mới đầu tiên mà EU đạt được với một nước thu nhập trung bình, bao gồm nhiều nội dung liên quan tới thương mại và đầu tư, với nhiều đặc điểm khác với các hiệp định mà hai bên đã ký kết trước đó. Bài viết tóm lược những nội dung và phân tích một số đặc điểm chính của hai hiệp định EVFTA và EVIPA.

 


Phòng QLKH-TV&HTQT

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu


Các tin đã đưa ngày: