Tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động lần thứ hai tại Đà Nẵng (01/03/2019)

Tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động lần thứ hai tại Đà Nẵng

Tập huấn dự án lần thứ nhất: Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW) (22/02/2019)

Tập huấn dự án lần thứ nhất: Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW)
Các tin đã đưa ngày: