2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo Nghị định thư: "Những tác động của Toàn cầu hóa tới quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Động Âu và Việt Nam”

Cấp Nhà nước

06/01/2013 - 11/12/2019

Nội dung:

NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VỚI HUNGARY

Tên nhiệm vụ: “NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA TỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI ĐÔNG ÂU VÀ VIỆT NAM”

Cấp quản lý:

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

Cơ quan chủ trì:

Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Đối tác nước ngoài:

Viện kinh tế thế giới - Viện Hàn lâm khoa họcHungary

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn An Hà

Chủ nhiệm đối tác nước ngoài:

GS. TS. Andras Inotai

Thời gian thực hiện:

1/2011 - 12/2012

 

Nhiệm vụ Nghị định thư “Những tác động của Toàn cầu hóa tới quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Động Âu và Việt Nam là nhiệm vụ do TS. Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế thế giới - Viện Hàn lâm khoa học Hungary thực hiện trong thời gian 2011 – 2012, giai đoạn Việt Nam bước vào triển khai các nghị quyết của Đại hội XI, nhằm nghiên cứu những tác động của Toàn cầu hóa tới mỗi nước, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đóng góp về lí luận cũng như thực tiễn cho đường lối phát triển, tăng cường kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế càng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng.

Mục đích của nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu những tác động của Toàn cầu hóa tới quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu như Hungary, Ba Lan, Séc và Việt Nam;

+ Rút ra những bài học kinh nghiệm, khuyến nghị chính sách trong việc phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Toàn cầu hóa đối với Việt Nam và Hungary;

+ Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, các viện nghiên cứu của Việt Namvới Hungary, Ba Lan và Séc.

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo - Viện Nghiên cứu Châu Âu, 176 Thái Hà, Hà Nội.​