2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2013

Viện nghiên cứu Châu Âu

Nguyễn An Hà

16/06/2019 - 16/06/2019

Nội dung:

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2013

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ,  khoa học

Chủ nhiệm đề tài,

nhiệm vụ

1

Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu của EU. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths. Trần Thị Thu Huyền

2

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở EU sau khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu

Ths.Đinh Mạnh Tuấn

3

Hệ thống quản lý, giám sát ngân hàng ở các nước EU sau khủng hoảng kinh tế - trường hợp của Đức và Pháp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Bích Thuận

4

Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở một số nước Châu Âu-Trường hợp Ba Lan

Trịnh Thành Vinh

5

Phát triển môi trường bền vững của Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đinh Ngọc Linh

6

Những giá trị bản sắc văn hóa Châu Âu

Ths. Vũ Thanh Hà

7

Xung đột xã hội ở Châu Âu sau khủng hoảng

Lê Thị Kim Oanh

8

Thành công và thất bại của cải cách: Vì sao có sự khác nhau giữa Viet nam, Trung quốc và các nước Đông Âu?

TS. Hoàng Xuân Trung

9

Chính sách công nghiệp ở Cộng hòa Italia

Ths.Đỗ Tá Khánh

10

Triển vọng hợp tác CDM Việt Nam - EU hậu Kyoto

Ths. Bùi Việt Hưng

11

Quản trị địa phương ở Châu Âu và những bài học cho Việt Nam

Đào Bảo Ngọc

12

Quan hệ EU – ASEAN trên các mặt chính trị, kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Ths.Nguyễn Thị Thu Hà

13

Quan hệ EU- Trung Quốc trong bối cảnh mới và tác động tới Việt Nam

Ths.Nguyễn Thanh Lan

14

Mối quan hệ hợp tác giữa Liên minh Châu Âu với các quốc gia láng giềng giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Vũ Bình Minh

15

Đầu tư công tại các nước Đông Âu thành viên mới EU – Bài học cho Việt Nam

Ths. Hồ Thanh Hương

16

Hợp tác công tư: Kinh nghiệm Châu Âu và bài học cho Việt Nam

Ths. Đinh Thị Ngọc Bích

17

Vai trò của đảng phái chính trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở CHLB Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths. Trịnh Thị Hiền

18

Sự tham gia của các nước thành viên vào quá trình hoạch định chính sách của EU

Ths.Chử Thị Nhuần

19

Nga gia nhập WTO: thuận lợi, khó khăn, ảnh hưởng tới thế giới, tác động đến Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh Hương

20

Điều chỉnh chính sách tiền tệ của Eurozone trong bối cảnh mới

Nguyễn Như Đến

21

Chiến lược an ninh-quốc phòng Liên bang Nga

Ths. Phan Anh Dũng

22

Vai trò của các quốc gia Châu Âu trong một số tổ chức an ninh, chính trị quốc tế

Ths.Đỗ Hồng Huyền

23

Chính sách thương mại EU sau khủng hoảng – những tác động tới hàng xuất khẩu Việt Nam

Ths. Hoa Hữu Cường

24

Nghiên cứu các giải pháp quản lý rác thải ở Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

25

Đẩy mạnh hợp tác Nga – Đông Á trong thế kỷ XX

TS. Vũ Thuỵ Trang

26

Thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề thất nghiệp ở một số nước châu Âu sau khủng hoảng kinh tế 2008 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chi Đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu

Các đề tài đã được nghiệm thu vào tháng 12/2013. Độc giả quan tâm có thể tham khảo báo cáo của các đề tài Thư Viện - Viện nghiên cứu Châu Âu, Tầng 4, số 176 Thái Hà, Hà Nội.