2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ NĂM 2015

Viện nghiên cứu Châu Âu

Nguyễn An Hà

16/06/2019 - 16/06/2019

Nội dung:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ NĂM 2015

Căn cứ Quy chế Quản lý khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, căn cứ vào kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2015, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế xin công bố kết quả nghiệm thu nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2015 như sau:

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ, khoa học

Chủ nhiệm đề tài,

nhiệm vụ

Xếp loại

1

Vấn đề bất bình đẳng giới ở Châu Âu hiện nay

Ths.Đỗ Hồng Huyền

Khá

2

Hiện đại hóa nông nghiệp Cộng hòa Séc sau gia nhập Liên minh Châu Âu

Ths.Trịnh Thành Vinh

Khá

3

Khái quát về đảng phái chính trị ở một số nước Châu Âu

Ths.Trịnh Thị Hiền

Xuất sắc

4

Quyền chính trị của con người: lý luận và thực tiễn ở Châu Âu

Ths.Chử Thị Nhuần

Khá

5

Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương của Vương quốc Anh và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths.Đào Bảo Ngọc

Xuất sắc

6

Các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp của EU

Ths.Đinh Mạnh Tuấn

Xuất sắc

7

Đầu tư công theo hình thức Hợp tác công tư tại các nước Đông Âu

Ths.Hồ Thanh Hương

Xuất sắc

8

Tác động của tự do hóa thương mại đến các nước chuyển đổi ở Đông và Trung Âu

TS.Hoàng Xuân Trung

Khá

9

Những điều chỉnh chính sách tiền tệ của Eurozone và kinh nghiệm đối với Việt Nam

CN.Nguyễn Như Đến

Khá

10

Nhập cư ở Liên minh Châu Âu: thực tiễn và thách thức

CN.Lê Thị Kim Oanh

Xuất sắc

11

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách văn hóa của Liên minh châu Âu

Ths.Vũ Thanh Hà

Xuất sắc

12

Ảnh hưởng của thơ Pháp tới phong trào thơ mới của Việt Nam giai đoạn 1932-1936

Ths.Trần Thị Khánh Hà

Khá

13

Nghiên cứu các giải pháp quản lý chất thải rắn đô thị ở Tây Ban Nha và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Ths.Nguyễn Thị Ngọc

Xuất sắc

14

Phát triển nông nghiệp bền vững ở Liên minh Châu Âu

Ths.Trần Thị Thu Huyền

Khá

15

Ô nhiễm môi trường ở Liên minh Châu Âu biện pháp khắc phục và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CN.Đinh Thị Ngọc Linh

Khá

16

Các mô hình bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Châu Âu và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Ths.Vũ Tuấn Hưng

Xuất sắc

17

Vấn đề an ninh năng lượng ở Liên minh châu Âu

Ths.Nguyễn Thị Hòa Mai
CN.Nguyễn Thị Phương Dung

Xuất sắc

18

Hợp tác xuyên biên giới ở Liên minh Châu Âu

Ths.Nguyễn Thanh Lan

Xuất sắc

19

Lý thuyết và thực tiễn của hội nhập khu vực : So sánh mô hình EU và ASEAN

Ths.Nguyễn Thị Thu Hà

Xuất sắc

20

Quan hệ giữa Liên minh Châu Âu và Bắc Phi: Góc nhìn của chủ nghĩa kiến tạo

CN.Vũ Bình Minh

Khá

21

Hiệp định tự do thương mại (FTA): Cơ sở lý luận và thực tiễn của EU

Ths.Hoa Hữu Cường

Xuất sắc

22

Chính sách an sinh xã hội ở các nước EU: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Ths.Nguyễn Bích Thuận

Khá

23

Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của EU tầm nhìn 2020

Ths. Bùi Việt Hưng

Xuất sắc

24

Chính sách công nghiệp của CHLB Đức

Ths. Đỗ Tá Khánh

Xuất sắc

25

Chiến lược an ninh đối ngoại LB Nga và vai trò của Nga trong ổn định an ninh khu vực và toàn cầu

Ths.Phan Anh Dũng

Khá

Tổng kết: 14 đạt Xuất sắc và 11 đạt Khá

Các đề tài đã được nghiệm thu vào tháng 12/2015. Độc giả quan tâm có thể tham khảo báo cáo của các đề tài Thư Viện - Viện nghiên cứu Châu Âu, Tầng 4, số 176 Thái Hà, Hà Nội.