2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

Cấp cơ sở

Nguyễn An Hà

11/12/2019 - 11/12/2019

Nội dung:

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

 

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Phòng chuyên môn

 
 

1

Phản ứng của Pháp trước những thách thức an ninh quốc gia hiện nay

Ths.Đỗ Hồng Huyền

Phòng NC các quốc gia Châu Âu

 

2

Ảnh hưởng biến động giá dầu đến nền kinh tế Nga

TS.Hoàng Xuân Trung

Phòng NC Kinh tế Châu Âu

 

3

Hợp tác EU – ASEAN trong việc ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống từ đầu thế kỷ 21 đến nay

Ths.Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng NC quan hệ quốc tế và hội nhập của Châu Âu

 

4

Chính quyền địa phương ở Cộng hoà liên bang Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths. Đào Bảo Ngọc

 

Phòng NC Chính trị Châu Âu

 

5

Hiện đại hoá nông thôn ở một số nước Đông Âu

Ths.Trịnh Thành Vinh

Phòng NC các quốc gia Châu Â

 

6

Hợp tác xuyên biên giới về an ninh ở Liên minh Châu Âu

Ths. Nguyễn Thanh Lan

Phòng NC quan hệ quốc tế và hội nhập của Châu Âu

 

7

Chính sách việc làm đối với người di cư trong nội khối EU

Ths. Hồ Thị Thu Huyền

 

Phòng NC Lịch sử, Văn hóa và Xã hội Châu Âu

 

8

Các giải pháp của Liên minh Châu Âu đối với mối đe dọa khủng bố quốc tế hiện nay

Ths.Nguyễn Thị Hòa Mai

 

Phòng NC quan hệ quốc tế và hội nhập của Châu Âu

 

9

Rủi ro và quản lý rủi ro trong các dự án hợp tác công tư (PPP) tại châu Âu và bài học  kinh nghiệm cho Việt Nam

Ths. Hồ Thanh Hương

Phòng NC Kinh tế Châu Âu

 

10

Công nghiệp văn hóa ở Liên minh Châu Âu: Vai trò, đặc điểm và các biện pháp huy động nguồn lực

Ths. Vũ Thanh Hà

 

Phòng NC Lịch sử, Văn hóa và Xã hội Châu Âu

 

11

Tác động của khủng hoảng Ucraina đến an ninh  và chính trị ở khu vực SNG

TS.Vũ Thụy Trang

 

Trung tâm NC Nga và SNG

 

12

Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa: Pháp luật và thực tiễn ở Liên minh Châu Âu

Ths. Chử Thị Nhuần

 

Phòng NC Chính trị Châu Âu

 

13

Quá trình dân chủ hóa ở một số nước Đông Âu

Ths.Trịnh Thị Hiền

 

Phòng NC Chính trị Châu Âu

 

14

Vai trò của nước Pháp trong chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh Châu Âu hiện nay

Ths.Nguyễn Thị Phương Dung

Trung tâm NC EU

 

15

Chính sách thu hút lao động có chuyên môn của EU

Lê Thị Kim Oanh

Phòng NC Lịch sử, Văn hóa và Xã hội Châu Âu

 

16

Vai trò của nước Anh trong Liên minh Châu Âu giai đoạn hiện nay: dưới góc nhìn của chủ nghĩa Tự do

Vũ Bình Minh

Phòng NC quan hệ quốc tế và hội nhập của Châu Âu

 

17

Bảo đảm tài chính cho hệ thống an ninh xã hội: Một số vấn đề lý luận

Ths.Nguyễn Bích Thuận

Trung tâm NC EU

 

18

Chính sách bảo vệ môi trường của Liên minh Châu Âu

Đinh Thị Ngọc Linh

Phòng NC môi trường và phát triển khu vực

 

19

Học thuyết Á-Âu với chiến lược phát triển của Liên Bang Nga hiện nay

Ths.Phan Anh Dũng

Trung tâm NC Nga và SNG

 

20

Vùng văn hóa châu Âu gốc German

Ths.Trần Thị Khánh Hà

Phòng NC Lịch sử, Văn hóa và Xã hội Châu Âu

 

21

Những vấn đề lý luận về đầu tư trong nông nghiệp công nghệ cao tại EU

Ths.Trần Đình Hưng

Phòng NC Kinh tế Châu Âu

 

22

Chính sách bảo vệ môi trường của Cộng hoà Liên bang Đức trong những năm đầu thế kỷ 21

Ths.Trần Thị Thu Huyền

Phòng NC môi trường và phát triển khu vực

 

23

Hợp tác công tư trong phát triển bền vững: Vai trò đóng góp của khối kinh tế tư nhân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

TS.Đinh Thị Ngọc Bích

Trung tâm NC EU