Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu Châu Âu (24/06/2016)

Từ ngày 24/06/2016, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã chính thức làm việc tại trụ sở mới. Địa chỉ: số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 38572735 ; Fax (04) 35374905 Website: http://www.ies.vass.gov.vn

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo Nghị định thư: "Quan hệ Việt Nam - Ucraina trong bối cảnh quốc tế mới" (22/01/2013)

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo Nghị định thư: "Quan hệ Việt Nam - Ucraina trong bối cảnh quốc tế mới"

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ: “Điều chỉnh chính sách phát triển của một số quốc gia chủ chốt châu Âu sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và tác động đến Việt Nam” (22/01/2013)

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ: “Điều chỉnh chính sách phát triển của một số quốc gia chủ chốt châu Âu sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và tác động đến Việt Nam” do GS.TS Nguyễn Quang Thuấn và TS. Nguyễn An Hà đồng chủ nhiệm và cơ quan chủ trì là Viện Nghiên cứu Châu Âu được thực hiện trong 2 năm 2011-2012.
Các tin đã đưa ngày: