Thông báo của Viện Hàn Lâm KHoa học xã hội Việt Nam về phòng chống Covid-19

10/03/2020

Cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ thông tin kịp thời trong thời gian qua. Viện Hàn lâm cũng đã có thông báo trên Cổng thông tin theo địa chỉ: https://vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HanhChinhToChuc/View_Detail.aspx?ItemId=1109

- Theo sự chỉ đạo của PCT Đặng Xuân Thanh, theo yêu cầu của Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, phòng QLKH, TV & HTQT đã đăng tải lại Thông báo này trên Cổng thông tin của Viện Châu Âu và đăng trên trang thông tin fb IES để ace cán bộ nắm đc tình hình. Đây là thông tin chính thống, cũng góp phần phản bác lại những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật,... về VASS. Trân trọng cảm ơn!Các tin đã đưa ngày: