TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam và Na Uy” (02/10/2019)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam và Na Uy”

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI” (01/10/2019)

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI”

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary” (08/05/2019)

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary”

Toạ đàm khoa học: "Sở hữu nhà nước: nghiên cứu so sánh Hungary và Việt Nam" (08/05/2019)

Toạ đàm khoa học: "Sở hữu nhà nước: nghiên cứu so sánh Hungary và Việt Nam"

“Bảo tồn và Phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp” (06/05/2019)

Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và Phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp”
Các tin đã đưa ngày: