Hội thảo khoa học: “Kinh nghiệm tổ chức bộ máy nhà nước trung ương của Pháp, Đức, Thụy Điển và gợi mở cho Việt Nam” (13/11/2014)

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại Viện Nghiên cứu châu Âu, Đề tài cấp Bộ “Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương của một số quốc gia Châu Âu (Pháp, Đức, Thụy Điển)” do PGS.TS.Nguyễn Đức Minh làm Chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu châu Âu (cơ quan chủ trì) đã tổ chức lần hai hội thảo khoa học về chủ đề “Kinh nghiệm tổ chức bộ máy nhà nước trung ương của Pháp, Đức, Thụy Điển và gợi mở cho Việt Nam”.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập (2/12/1953 – 2/12/2013) (05/12/2013)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập (2/12/1953 – 2/12/2013)

Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu Châu Âu ở Việt Nam: chặng đường 20 năm và triển vọng” (21/11/2013)

Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu Châu Âu ở Việt Nam: chặng đường 20 năm và triển vọng”

Viện Nghiên cứu Châu Âu kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (18/11/2013)

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hợp tác Belarus - Cao Bằng - Viện Nghiên cứu Châu Âu (06/12/2012)

Hợp tác Belarus - Cao Bằng - Viện Nghiên cứu Châu Âu
Các tin đã đưa ngày: