Viện Nghiên cứu Châu Âu kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (18/11/2013)

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hợp tác Belarus - Cao Bằng - Viện Nghiên cứu Châu Âu (06/12/2012)

Hợp tác Belarus - Cao Bằng - Viện Nghiên cứu Châu Âu
Các tin đã đưa ngày: