Tọa đàm khoa học “Vai trò vốn xã hội trong phát triển bền vững – Kinh nghiệm châu Âu và gợi ý cho Việt Nam”

17/06/2015

Sáng ngày 6/5/2014, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Châu Âu, 176 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội, đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Vai trò vốn xã hội trong phát triển bền vững – Kinh nghiệm châu Âu và gợi ý cho Việt Nam”, nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Vốn xã hội trong phát triển ở châu Âu và gợi ý cho Việt Nam” do TS.Trần Thị Phương Hoa là chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu Châu Âu chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2013-2014.

Tham dự Tọa đàm có đông đảo các nhà khoa học một số cơ quan nghiên cứu trong nước và các cán bộ của Viện nghiên cứu châu Âu.

Tại buổi tọa đàm đã tập trung vào các báo cáo chủ yếu sau đây:

1.     “ Tiếp cận và nghiên cứu khảo sát vốn xã hội ở Việt Nam” – TS. Phúc Thị Thanh Vân của Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.

2.     “ Mối liên hệ giữa niềm tin xã hội và niềm tin chính trị” – TS. Trần Thị Phương Hoa của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

3.     “ Vai trò của vốn xã hội trong việc bảo vệ và quản lí môi trường – Kinh nghiệm châu Âu” – NCS. Nguyễn Thị Ngọc của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Tham luận tại Tọa đàm cũng như nhiều ý kiến phát biểu đã xoay quanh về 3 báo cáo cơ bản trên. Bên cạnh đó, một số kinh nghiệm của châu Âu cũng như gợi ý cho Việt Nam về vốn xã hội cũng được chia sẻ tại Tọa đàm. Đây là những ý kiến thiết thực, bổ ích trong việc nghiên cứu, hoàn thiện đề tài, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu của Viện Nghiên cứu châu Âu. Các tin đã đưa ngày: