Thư mời viết bài hội thảo với chủ đề: “Giải pháp thúc đẩy vai trò của Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và SNG trong bối cảnh mới"

09/06/2021

Trong khuôn khổ đề tài Hợp tác về Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư: “Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG 1991-2018” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì đề tài, Viện Nghiên cứu Châu Âu có kế hoạch tổ chức hội thảo với chủ đề: Giải pháp thúc đẩy vai trò của Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và SNG trong bối cảnh mới. Hội thảo dự kiến tổ chức vào 28 tháng 10 năm 2021, tại Hà Nội. Ban tổ chức hội thảo

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tham gia viết bài cho hội thảo, hội thảo tập trung vào những nội dung chính sau:

  1. Quan hệ giữa Việt Nam – LB Nga, Ucraina, Belarus trong bối cảnh mới và một số giải pháp thúc đẩy vai trò của Cộng đồng người Việt Nam ở các nước này;
  2. Đánh giá đại dịch Covid 19 ở nước Nga, Ukraina, Belarus, những tác động tới cộng đồng người Việt Nam và các giải pháp hỗ trợ;
  3. Các giải pháp thúc đẩy sự gắn kết và hội nhập kinh tế - văn hoá – xã hội của Cộng đồng người Việt Nam LB Nga, Ucraina và Belarus trong bối cảnh mới;
  4. Các giải pháp phát huy vai trò và tăng cường đóng góp của Cộng đồng người Việt Nam ở LB Nga, Ucraina và Belarus với nước sở tại và với quê hương trong bối cảnh mới;
  5. Chính sách bảo hộ công dân của Việt Nam đối với Cộng đồng người Việt Nam ở Nga và SNG và một số hàm ý chính sách trong bối cảnh mới .
  6. Quan điểm, định hướng mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

 

Chúng tôi rất mong và vui mừng nhận bài viết của quý vị với những chủ đề trên. Nếu quý vị có báo cáo tham luận, xin gửi trước ngày 10/10/2021 (Báo cáo có độ dài tối đa 15 trang, được trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng Multiple 1.2)

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên hệ: PGS.TS. Đặng Minh Đức – Chủ nhiệm đề tài – ĐT: 0903292988; Email: minhduc_ies@yahoo.com; Ths. Nguyễn Thanh Lan; ĐT: 0983099069; Email: thanhlank43@yahoo.com.

Trân trọng cảm ơn./.

                                                 BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                Phó viện trưởng/Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

                                                PGS.TS. Đặng Minh Đức

 


 Các tin đã đưa ngày:
Quảng cáo