HỘI THẢO: “QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI” (04/11/2019)

HỘI THẢO: “QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI”

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam và Na Uy” (02/10/2019)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam và Na Uy”

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI” (01/10/2019)

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI”

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary” (08/05/2019)

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary”

Toạ đàm khoa học: "Sở hữu nhà nước: nghiên cứu so sánh Hungary và Việt Nam" (08/05/2019)

Toạ đàm khoa học: "Sở hữu nhà nước: nghiên cứu so sánh Hungary và Việt Nam"
Các tin đã đưa ngày: