Hội thảo quốc tế: “Phụ nữ Châu Á và giáo dục: quan điểm Á - Âu và những nhìn nhận khác” (20/12/2012)

Hội thảo quốc tế: “Phụ nữ Châu Á và giáo dục: quan điểm Á - Âu và những nhìn nhận khác”

Thông tin về hội thảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức (19/12/2012)

Thông tin về hội thảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức

Tọa đàm khoa học quốc tế "Triển vọng kinh tế 2009-2010: Sắp chạm đáy?" (19/12/2012)

Viện Nghiên cứu châu Âu (IES) phối hợp với Trung tâm đại học Pháp tại Hà Nội (PUF Hanoi) tổ chức buổi tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề: “Triển vọng kinh tế 2009-2010: Sắp chạm đáy?”. Giáo sư Patrick Lenain, Trưởng Ban nghiên cứu các Quốc gia thuộc tổ chức OECD sẽ có bài thuyết trình tại buổi tọa đàm.

Hội thảo quốc tế: “Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng” (17/11/2012)

Hội thảo quốc tế: “Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng”

Hội thảo quốc tế: “Dân chủ cơ sở và lập ngân sách tham gia - Kinh nghiệm Châu Âu và thực tiễn Việt Nam” (10/11/2007)

Ngày 23 tháng 7 năm 2007, tại trụ sở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai – Hà Nội, đã diễn ra chương trình Hội thảo khoa học quốc tế: “Dân chủ cơ sở và lập ngân sách tham gia - Kinh nghiệm Châu Âu và thực tiễn Việt Nam”. Đây là chương trình do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.
Các tin đã đưa ngày: