Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2006-2007 (29/12/2011)

Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm lỳ 2006–2007

Công nhận chức danh GS và PGS năm 2006 (20/07/2011)

Lễ công bố Quyết định công nhận và trao Giấy chứng nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2006
Các tin đã đưa ngày: