Chuyến du Xuân Lạng Sơn đầu năm 2019 của Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu (26/02/2019)

Chuyến du Xuân Lạng Sơn đầu năm 2019 của Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (14/10/2017)

Tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU NHIỆM KỲ 2016-2021 (08/11/2016)

Sáng ngày 30/9/2016, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tiến hàng tổ chức Đại hội Công đoàn Viện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết của đại hội.
Các tin đã đưa ngày: