THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ : “THÀNH PHỐ THÔNG MINH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ - XÃ HỘI: THỰC TIỄN CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM” (28/05/2020)

HỘI THẢO QUỐC TẾ: “THÀNH PHỐ THÔNG MINH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ - XÃ HỘI: THỰC TIỄN CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM”

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO (22/05/2020)

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Azerbaijan trong quá khứ, hiện tại và quan hệ Việt Nam – Azerbaijan” (04/03/2020)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Azerbaijan trong quá khứ, hiện tại và quan hệ Việt Nam – Azerbaijan”

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam và Na Uy” (30/09/2019)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam và Na Uy”

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary” (28/05/2019)

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary”
Các tin đã đưa ngày: