Trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu (17/06/2016)

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2016, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn An Hà giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu (16/10/2015)

Sáng ngày 12/10/2015, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 02 cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu cho TS. Đặng Minh Đức và TS. Trần Thị Phương Hoa.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (17/06/2015)

Ngày 29/5/2014, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu cho TS. Đặng Minh Đức

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (25/11/2013)

Ngày 21 tháng 11 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội thảo Quan hệ Việt Nam-Liên Bang Nga (25/09/2012)

Nhân kỷ niêm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (Liên Xô trước đây) (1/1950-1/2010), Viện Nghiên cứu Châu Âu, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng”.
Các tin đã đưa ngày: