Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

15/07/2016

Ngày 5/7, tại Hội trường tầng 10, nhà B, trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. PGS.TS. Nguyễn An Hà, Viện Trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Đặng Minh Đức, Viện phó và tập thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Đức – Viện phó trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện Nghiên cứu Châu Âu. Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Viện, Viện NC Châu Âu luôn bám sát các nhiệm vụ được giao, chủ động, khẩn trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Viện. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp, về công tác tự đào tạo và học tập, về nâng cao hiệu quả năng lực quản lý khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế, về việc công bố các ấn phẩm trong nước và quốc tế,…..

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn An Hà đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện trong 6 tháng qua, tuy nhiên cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế mà Viện đang gặp phải: Số lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu so với yêu cầu công việc, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và mảng hợp tác quốc tế còn lúng túng và đôi khi chất lượng chưa đạt yêu cầu…

PGS.TS. Nguyễn An Hà cũng nêu ra một  số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016, đó là: cần tập trung thực hiện  tốt các nhiệm vụ thuộc đề tài cấp cơ sở 2016, cấp Bộ giai đoạn 2015-2016; triển khai và quản lý các hoạt động khoa học một cách có hiệu quả; lập kế hoạch nâng cao các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện nhằm thu hút các dự án tài trợ nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả thông tin khoa học phải được đưa lên website của Viện; tổ chức tổng kết công tác năm 2016, bình xét thi đua, khen thưởng….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn An Hà đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và xây dựng.  Đồng thời, Viện trưởng cũng đề cập đến việc các cán bộ của Viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục vươn lên.Các tin đã đưa ngày: