Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

09/01/2017

Ngày 23/12/2016, tại trụ sở nhà B, số 1 Liễu Giai, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự buổi Lễ có TS. Bùi Ngọc Quang – Phó Chánh Văn phòng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Nguyễn Hoài Lê – Phó Ban Kế hoạch Tài chính; Đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Văn phòng thuộc Viện Hàn lâm. Về phía Viện Nghiên cứu Châu Âu, có PGS.TS. Nguyễn An Hà – Viện trưởng; TS. Đặng Minh Đức – Phó Viện trưởng; Ths. Phùng Bích Hảo – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể cán bộ viện chức, công chức của Viện.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Viện, TS. Đặng Minh Đức – Phó Viện trưởng đã trình bày bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Tổng kết công tác năm 2016, trong năm qua, các nhiệm vụ chuyên môn của Viện Nghiên cứu Châu Âu nói chung và của từng cán bộ, viên chức về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng được giao, thể hiện trên một số mặt sau:

- Công tác đảm bảo kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính:

Viện thực hiện việc di rời trụ sở về nơi làm việc mới trước ngày 30/6/2016 về địa điểm Toà B, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Viện tiếp tục duy trì và tăng cường kỷ luật công tác, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ trong Viện theo hướng minh bạch, với nhiều biện pháp và công cụ khác nhau.

- Công tác nghiên cứu khoa học:

Các cán bộ nghiên cứu đã tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học trên nhiều cấp độ: Các dự án nghiên cứu quốc tế, đề tài cấp nhà nước, đề tài Nafosted, đề tài cấp Bộ, đề tài tiềm lực, các báo cáo đột xuất, nhóm đặc nhiệm và các công việc chuyên môn của cơ quan. Trong năm 2016, Viện tiếp tục thực hiện các đề tài ở nhiều cấp khác nhau, cụ thể gồm:

+ 04 đề tài Quỹ Phát triển Khoa học Công Nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ;

+ 05 đề tài cấp Viện Hàn lâm được triển khai nghiên cứu trong 2 năm 2015-2016; 02 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ (Đánh giá dự báo tác động về việc điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc tới thế giới, khu vực và Việt Nam);

+ 01 Đề tài theo chương trình nghị định thư song phương;

+ 25 đề tài cấp cơ sở gắn kết chặt chẽ với chuyên môn của cá nhân và theo định hướng nghiên cứu của phòng/trung tâm và của Viện;

+ 01 dự án hợp tác quốc tế do Liên minh Châu Âu tài trợ  và 01 dự án do Viện Phát triển nông nghiệp và nông thôn của Ba Lan chủ trì;

- Công tác xuất bản

Năm 2016, Viện đã công bố 03 đầu sách được dựa trên công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu cấp Bộ giai đoạn 2013-2014, 02 bản thảo sách thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ về “Đánh giá, dự báo tác động về việc điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc, tác động tới khu vực, thế giới và Việt Nam” đã được gửi đi Nhà xuất bản KHXH để lên kế hoạch xuất bản.

Viện đã công bố, xuất bản: 53 bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 01 đã công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế và 02 bài báo quốc tế đang được Hội đồng thẩm định của tạp chí xem xét và 30 bài viết đã gửi tới các tạp chí trong nước, đang thẩm định, chờ đăng.

- Công tác Thông tin – Thư viện

Năm 2016, Thư viện đã bổ sung được 202 cuốn sách Việt và La tinh, 18 đầu báo, tạp chí. Trong năm qua, hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện tiếp tục được tin học hóa. Thư mục sách, báo được cập nhật thường xuyên. Tổng cộng số lượng biểu ghi trong năm 2016 là 1.000 biểu ghi (trong đó có 100 biểu ghi tiếng nước ngoài) và CSDL được tin học hoá giúp độc giả truy cập dễ dàng, thuận tiện.

Về phương hướng công tác năm 2017, Viện đặt ra các mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 cụ thể như sau:

+ Thứ nhất, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài đang triển khai và thực hiện tốt các đề tài, dự án quốc tế mới thực hiện từ năm 2017;

+ Hai là, tiếp tục thực hiện tốt việc báo cáo các nhiệm vụ đột xuất tới Lãnh đạo Viện theo chức năng, thẩm quyền của Viện.

+ Ba là, tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế với các viện nghiên cứu, trường đại học ở châu Âu, trong khu vực và trên thế giới;

+ Bốn là, tiếp tục mở rộng mạng lưới nghiên cứu Châu Âu tại Đông Nam Á;

+ Năm là, tập thể Viện phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan nhà nước phát động;

+ Sáu là, cán bộ nghiên cứu của Viện sẽ công bố các bài trên tạp chí chuyên ngành 01 bài/ người và hướng tới công bố các bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (Scopus/ISI);

 Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Viện. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp, về công tác tự đào tạo và học tập, về việc công bố các ấn phẩm trong nước và quốc tế, về việc chú trọng nâng cao hiệu quả các hội thảo khoa học và nhiệm vụ đột xuất, tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác và kết nối mạng nghiên cứu Châu Âu tại Đông Nam Á…..

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Bùi Ngọc Quang đã biểu dương những nỗ lực đạt được của Viện Nghiên cứu Châu Âu trong năm 2016. Đồng chí cũng nhấn mạnh Viện đã có những phối hợp nhịp nhàng trong công việc với Văn phòng Viện Hàn lâm và mong muốn trong năm tới, các hoạt động phối hợp triển khai tốt hơn.

Thay mặt đơn vị, PGS.TS. Nguyễn An Hà – Viện trưởng đã chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các đại biểu và mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ cũng như sự chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo và các ban chức năng của Viện Hàn lâm để Viện Nghiên cứu Châu Âu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                                P.QLKH&QHQT

 Các tin đã đưa ngày: