Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

28/06/2019

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Sáng ngày 28/6, tại Hội trường tầng 10, Nhà B trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. PGS.TS. Nguyễn An Hà, Viện Trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Đặng Minh Đức, Viện phó và tập thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Châu Âu. Mở đầu Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Đức – Viện phó trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu. Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Viện, Viện Nhiên cứu Châu Âu luôn bám sát các nhiệm vụ được giao, chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng/trung tâm đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Viện. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp;  công tác tự đào tạo và học tập; nâng cao hiệu quả năng lực quản lý khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công bố các ấn phẩm trong nước và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin-thư viện và cải cách hành chính; nhanh chóng hoàn thiện dự thảo định mức lao động…

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn An Hà đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện trong 6 tháng qua,  tuy nhiên cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế mà Viện đang gặp phải: việc nâng cao chất lượng tạp chí cả về nội dung lẫn hình thức, đảm bảo đúng thời gian xuất bản một năm/13 số (bao gồm 1 số tiếng Anh); việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học đột xuất và hợp tác quốc tế đôi khi chưa được như mong muốn.

PGS.TS. Nguyễn An Hà cũng nêu ra một  số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019, đó là: cần tập trung thực hiện  tốt có chất lượng các nhiệm vụ thuộc đề tài cấp cơ sở 2019, cấp Bộ giai đoạn 2019-2020; triển khai và quản lý các hoạt động khoa học một cách có hiệu quả; lập kế hoạch nâng cao các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện nhằm thu hút các dự án tài trợ nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả thông tin khoa học phải được cập nhật trên website của Viện; tổ chức tổng kết công tác năm 2019, bình xét thi đua, khen thưởng….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn An Hà đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và xây dựng.  Đồng thời, Viện trưởng cũng đề cập đến việc các cán bộ của Viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 


Phòng QLKH,TV & HTQT


Các tin đã đưa ngày: