Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (28/06/2019)

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (12/06/2019)

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (28/12/2018)

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (09/01/2017)

Ngày 23/12/2016, tại trụ sở nhà B, số 1 Liễu Giai, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (15/07/2016)

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện Nghiên cứu Châu Âu
Các tin đã đưa ngày: