Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (28/12/2018)

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (09/01/2017)

Ngày 23/12/2016, tại trụ sở nhà B, số 1 Liễu Giai, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện Nghiên cứu Châu Âu (15/07/2016)

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu Châu Âu (24/06/2016)

Từ ngày 24/06/2016, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã chính thức làm việc tại trụ sở mới. Địa chỉ: số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 38572735 ; Fax (04) 35374905 Website: http://www.ies.vass.gov.vn

Trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu (17/06/2016)

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2016, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn An Hà giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu.
Các tin đã đưa ngày: