Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2006-2010

06/09/2012

Ngày 30/11/2006, Viện Nghiên cứu Châu Âu  đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2006-2008 nhằm thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lần thứ XVI và  tổng kết, đóng góp ý kiến cho Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2004-2006 và Phương hướng công tác của Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2006-2010. Đến dự Đại hội, về phía Viện Nghiên cứu Châu Âu, có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, đại diện của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, cùng toàn thể Đảng viên và một số đối tượng đang phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng. Về phía Đảng bộ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, có đồng chí …..

Sau khi tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lần thứ XVI và  tổng kết, đóng góp ý kiến cho Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2004-2006 và Phương hướng công tác của Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2006-2010, Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2006-2010 do đồng Nguyễn An Hà làm Bí thư chi bộ.


Đỗ Thị Mai


Các tin đã đưa ngày: