Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

11/04/2017

Sáng ngày 2/3/2017, tại trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan. 

Tham dự Lễ phát động thi đua năm 2017 có PGS.TS. Nguyễn An Hà – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và đầy đủ Ban Lãnh đạo, Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn cùng toàn thể các cán bộ, viên chức đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Mở đầu, đồng chí Nguyễn Hoàng Thúy – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu đã thông báo kết quả công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2016 của Viện và công bố các quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm vừa qua.

Về danh hiệu thi đua – khen thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng, năm 2016, Viện nghiên cứu Châu Âu được tặng “Cờ thi đua Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam do có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2016; có 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; có 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; có 02 cá nhân và 04 tập thể phòng và tương đương  được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Về danh hiệu thi đua – khen thưởng do Viện Nghiên cứu Châu Âu trao tặng, năm 2016 có 12 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 42 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Ngoài ra, Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu còn khen thưởng và trao tặng cho nhiều cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn: 03 công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc toàn diện cấp Viện Hàn lâm, 02 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”, 04 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tại buổi lễ, PGS. TS. Nguyễn An Hà, Viện trưởng, đã khẳng định và đánh giá cao những kết quả Viện Nghiên cứu Châu Âu đã đạt được trong năm 2016 và quán triệt những yêu cầu và nội dung của công tác thi đua – khen thưởng năm 2017, trong đó nhấn mạnh công tác thi đua – khen thưởng của Viện Nghiên cứu Châu Âu ngày càng đổi mới về chất, khách quan, công khai, minh bạch dựa trên các tiêu chí về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm gắn với đặc thù công tác của Viện Nghiên cứu Châu Âu. Bên cạnh đó, PGS. TS. Nguyễn An Hà cũng đề nghị các cán bộ trong Viện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Hoạt động thi đua trong Viện cũng cần kết hợp với việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để phong trào thi đua thực sự đi vào thực chất. Đồng thời cầm tuân thủ nghiêm túc phương châm hành động năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng, Hiệu quả” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm; đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, coi đó là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

 

Hưởng ứng lời phát động, đại diện các phòng, trung tâm nghiên cứu, Công đoàn, Chi đoàn của Viện Ngiên cứu Châu Âu đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2017, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phpng trào tại Viện để đạt được kết quả cao nhất.

                                                                                           P.QLKH & HTQT

 Các tin đã đưa ngày: