LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

14/10/2017

Sáng ngày 9/10/2017, tại trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Mục đích nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình của Đảng và Nhà nước.

Tham dự Lễ phát động Phong trào thi đua năm 2017 có PGS.TS. Nguyễn An Hà – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và đầy đủ Ban Lãnh đạo, Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn cùng toàn thể các cán bộ, viên chức đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Mở đầu, đồng chí Phùng Bích Hảo – Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Âu đã đọc thông báo Kế hoạch triển khai các Phong trào thi đua toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Tại buổi Lễ phát động, PGS.TS. Nguyễn An Hà phát biểu căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Viện để xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ của Viện chung tay thực hiện các phong trào gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị tạo động lực cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần sáng tạo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao năm 2017.

Hưởng ứng lời phát động, đại diện các phòng, trung tâm nghiên cứu, Công đoàn, Chi đoàn của Viện Ngiên cứu Châu Âu đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành trong Kế hoạch phát động Phong trào thi đua năm 2017, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào tại Viện để đạt được kết quả cao nhất.

                                                                                                                                                 P.QLKH & HTQT

 

 Các tin đã đưa ngày: