HỘI THẢO: “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP LIÊN KẾT KHU VỰC LIÊN MINH CHÂU ÂU”

Chủ quyền quốc gia trong tiến trình hội nhập liên kết khu vực Liên minh Châu Âu” nằm trong khuôn khổ đề tài “Brexit và tác động đến Việt Nam