Cơ cấu các Phòng/Trung tâm của Viện Nghiên cứu Châu Âu

02/03/2020

Cơ cấu các Phòng/Trung tâm của Viện Nghiên cứu Châu Âu

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NGA VÀ SNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường và phát triển bền vững, quan hệ quốc tế, hội nhập của Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

2. Nhân sự

TS. Vũ Thụy Trang                             Giám đốc Trung tâm

Th.s Nguyễn Thanh Lan                     Phó Giám đốc Trung tâm

PGS.TS. Nguyễn An Hà

PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa

Th.s Dương Thái Hậu

 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU EU

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử, văn hóa xã hội, môi trường và phát triển bền vững, quan hệ quốc tế, hội nhập của Liên minh Châu Âu (EU).

2. Nhân sự:

TS. Hoàng Xuân Trung                         Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

TS. Trần Đình Hưng

Th.s Nguyễn Thị Phương Dung

Th.s Trịnh Thị Hiền

Ths. Vũ Bình Minh

Ths. Đỗ Hồng Huyền

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHÂU ÂU

1. Chức năng

 Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, môi trường và phát triển bền vững Châu Âu  đối với khu vực, thế giới và Việt Nam.

2. Nhân sự

TS. Nguyễn Thị Ngọc                          Trưởng phòng

TS. Nguyễn Bích Thuận                      Phó Trưởng phòng

TS. Bùi Việt Hưng

TS. Đinh Thị Ngọc Bích

Th.s. Trần Thị Thu Huyền

NCS. Hồ Thanh Hương

Th.s Đinh Thị Ngọc Linh

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

1. Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị, xã hội Châu Âu và tác động của quá trình phát triển chính trị, xã hội tới các nước Châu Âu, khu vực và Việt Nam.

2. Nhân sự

TS. Hoa Hữu Cường                          Trưởng phòng 

Th.s. Trịnh Thành Vinh                        Phó Trưởng phòng

Th.s. Lê Thị Kim Oanh

Th.s. Chử Thị Nhuần

TS. Đào Bảo Ngọc

Th.s Nguyễn Thị Hòa Mai

Th.s Trần Thị Khánh Hà

Th.s Vũ Thanh Hà

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị; kế hoạch tài chính; hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát; bảo vệ, an ninh và phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Nhân sự

CN. Nguyễn Hoàng Thúy                     Trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Thủy                                   Kế toán

CN. Nguyễn Thị Thắm

CN. Vũ Đăng Dương

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các chiến lược, định hướng phát triển, các hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và khai thác, quản trị tư liệu, tài liệu phục vụ bạn đọc trong nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện.

2. Nhân sự

Th.s. Vũ Thanh Hà                      Phó Trưởng phòng phụ trách

KS. Nguyễn Hồng Lâm

Th.s Hồ Thị Thu Huyền

CN. Trần Thị Sâm

TS.Trần Đình Hưng

Th.s Nguyễn Thị Phương Dung

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

 1. Chức năng:

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Châu Âu, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn của Châu Âu.

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm và Viện Nghiên cứu Châu Âu; được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

2. Nhân sự

PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa           Quyền  Tổng biên tập

PGS.TS. Đặng Minh Đức                     Phó Tổng biên tập

TS. Đinh Mạnh Tuấn                             Thư ký Tòa soạn

 

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com