Danh mục Đề tài Nghiên cứu cấp Cơ sở 2013-2015

01/01/2015

Cấp cơ quan: Đề tài KH cấp cơ sở ;

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn An Hà ;

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ 2013 – 2014 – 2015

TT

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

2013

2014

2015

01

Ths. Đỗ Tá Khánh

Chính sách công nghiệp ở Cộng hòa Italia

Lý luận về chính sách công nghiệp ở Liên minh Châu Âu và một số nước thành viên

 

02

Ths. Trần Thị Thu Huyền

Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu của EU. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

Quản lý chất thải công nghiệp ở một số nước Châu Âu

03

Ths. Hoa Hữu Cường

Chính sách thương mại EU sau khủng hoảng – những tác động tới hàng xuất khẩu Việt Nam

Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại của EU

Hiệp định tự do thương mại (FTA): Cơ sở lý luận và thực tiễn của EU

 

04

Ths. Bùi Việt Hưng

Triển vọng hợp tác CDM Việt Nam - EU hậu Kyoto

Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển bền vững trong nông nghiệp của EU

Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của EU tầm nhìn 2020

 

05

CN. Nguyễn Như Đến

Điều chỉnh chính sách tiền tệ của Eurozone trong bối cảnh mới

 

Những điều chỉnh chính sách tiền tệ của Eurozone và kinh nghiệm đối với Việt Nam

06

Ths. Nguyễn Bích Thuận

Hệ thống quản lý, giám sát ngân hàng ở các nước EU sau khủng hoảng kinh tế - trường hợp của Đức và Pháp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Vai trò của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân tại các nước Đông Âu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chính sách an sinh xã hội ở các nước EU: Cơ sở lý luận và thực tiễn

 

07

Ths. Hồ Thanh Hương

Đầu tư công tại các nước Đông Âu thành viên mới EU – Bài học cho Việt Nam

 

Đầu tư công theo hình thức Hợp tác công tư tại các Đông Âu

08

Ths. Đinh Mạnh Tuấn

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở EU sau khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu

Chính sách của EU đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở EU

 

09

TS. Hoàng Xuân Trung

Thành công và thất bại của cải cách: Vì sao có sự khác nhau giữa Viet nam, Trung quốc và các nước Đông Âu?

Nông nghiệp của các nước Đông và Trung Âu sau thời kỳ chuyển đổi

Tác động của tự do hóa thương mại đến các nước chuyển đổi ở Đông và Trung Âu

10

TS. Nguyễn Thanh Hương

Nga gia nhập WTO: thuận lợi, khó khăn, ảnh hưởng tới thế giới, tác động đến Việt Nam

Bảo hiểm nông nghiệp ở Liên bang Nga và gợi mở chính sách cho Việt Nam

Một số lý luận về nền kinh tế chuyển đổi và thực tế áp dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Nga giai đoạn 2010 – 2020

11

TS. Vũ Thụy Trang

Đẩy mạnh hợp tác Nga – Đông Á trong thế kỷ XX

Thực trạng hợp tác Nga – Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đến khu vực, Việt Nam

Nước Nga trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải

 

12

Ths. Phan Anh Dũng

Chiến lược an ninh-quốc phòng Liên bang Nga

Một số vấn đề lý luận về học thuyết an ninh và thực tiễn áp dụng trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng của Liên bang Nga

Chiến lược an ninh đối ngoại LB Nga và vai trò của Nga trong ổn định an ninh khu vực và toàn cầu

 

13

Ths. Chử Thị Nhuần

Sự tham gia của các nước thành viên vào quá trình hoạch định chính sách của EU

Quan niệm và lịch sử phát triển về quyền con người ở Châu Âu

Quyền chính trị của con người: lý luận và thực tiễn ở Châu Âu

 

14

Ths. Trịnh Thị Hiền

Vai trò của đảng phái chính trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở CHLB Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng chính trị Châu Âu: Phương Tây cổ đại và cận đại

Tư tưởng chính trị Phương Tây cận hiện đại: Giá trị lịch sử trong xây dựng hệ thống chính trị ở CHLB Đức

15

Ths. Đào Bảo Ngọc

Quản trị địa phương ở Châu Âu và những bài học cho Việt Nam

Học thuyết phân quyền: giá trị lý luận và thực tiễn

Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương của Vương quốc Anh và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam

16

Ths. Đỗ Hồng Huyền

Vai trò của các quốc gia Châu Âu trong một số tổ chức an ninh, chính trị quốc tế

Chủ nghĩa hợp bang và liên bang ở các nước Châu Âu: Một số vấn đề lý luận

Chủ nghĩa Liên bang ở Châu Âu: trường hợp của Đức

17

Ths. Trịnh Thành Vinh

Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở một số nước Châu Âu-Trường hợp Ba Lan

Hiện đại hóa nông nghiệp Hungary sau khi gia nhập Liên minh Châu Âu

Hiện đại hóa nông nghiệp Cộng hòa Séc

 

18

CN. Lê Thị Kim Oanh

Xung đột xã hội ở Châu Âu sau khủng hoảng

Sự ra đời và phát triển của các Hiệp ước, Hiệp định trong Liên minh Châu Âu giai đoạn 1950 – 2013

Phát triển xã hội: lý luận và thực tiễn ở Liên minh Châu Âu

 

19

Ths. Vũ Thanh Hà

Những giá trị bản sắc văn hóa Châu Âu

Văn hóa châu Âu: thống nhất trong đa dạng

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách văn hóa của Liên minh châu Âu

20

Ths. Trần Thị Khánh Hà

Thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề thất nghiệp ở một số nước châu Âu sau khủng hoảng kinh tế 2008 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  (Làm cùng Đoàn Thanh niên)

Vấn đề thất nghiệp ở một số nước Nam Âu

Vấn đề đói nghèo ở Liên minh Châu Âu sau khủng hoảng kinh tế 2008

 

21

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

Quan hệ EU – ASEAN trên các mặt chính trị, kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Tổng quan một số lý thuyết cơ bản trong quan hệ quốc tế

So sánh mô hình liên kết khu vực Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

22

Ths. Nguyễn Thanh Lan

Quan hệ EU- Trung Quốc trong bối cảnh mới và tác động tới Việt Nam

Hợp tác xuyên biên giới: Lý thuyết và thực tiễn ở Châu Âu

Thực tiễn hợp tác xuyên biên giới ở Liên minh Châu Âu

 

23

CN. Vũ Bình Minh

Mối quan hệ hợp tác giữa Liên minh Châu Âu với các quốc gia láng giềng giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Lý thuyết về chủ nghĩa chức năng mới trong liên kết khu vực ở Châu Âu

Quan hệ giữa Liên minh Châu Âu và Bắc Phi: Góc nhìn của chủ nghĩa kiến tạo

 

24

Ths. Nguyễn Thị Hòa Mai

 

Hội nhập quốc tế: Lý thuyết và thực tiễn ở Châu Âu

Vấn đề an ninh năng lượng ở Liên minh châu Âu: Thực trạng và giải pháp

25

CN. Nguyễn Thị Phương Dung

 

 

 

26

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

Nghiên cứu các giải pháp quản lý rác thải ở Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý môi trường ở Châu Âu

Nghiên cứu các giải pháp quản lý chất thải rắn đô thị ở Đan Mạch và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

27

Ths. Vũ Tuấn Hưng

 

Vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển nông nghiệp bền vững của EU

Các mô hình bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Châu Âu và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

28

CN. Đinh Thị Ngọc Linh

Phát triển môi trường bền vững của Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Phát triển bền vững ở châu Âu: Một số vấn đề lý luận cơ bản

Ô nhiễm môi trường ở Liên minh Châu Âu biện pháp khắc phục và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

29

Ths. Lê Hoàng Minh

 

 

 

 

 

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com