Nội dung đề tài:

01/01/2013

Trong khuôn khổ Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Nga, căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư để đưa ra xem xét thực hiện từ năm 2006, căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-BKHCN ngày 21/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2006, theo hợp đồng số 46/2006/HĐ-NĐT ký ngày 09/08/2006 về thực hiện Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Viện Nghiên cứu Châu Âu được giao là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài cấp nhà nước: “Quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI” do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Mục tiêu chủ yếu của đề tài là:
+ Đánh giá thực trạng quan hệ Nga – ASEAN từ năm 1991-2005: Những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng.
+ Xác định và dự báo bối cảnh quốc tế, yếu tố tác động đến quan hệ Nga – ASEAN trong giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020, làm rõ lợi thế và bất lợi thế, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức và đưa ra những sáng kiến về khung khổ hợp tác toàn diện và các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ này.
+ Xác định vị trí và vai trò của Việt Nam trong mối quan hệ Nga – ASEAN để từ đó nâng cao vai trò của Việt Nam với tư cách là bạn hàng truyền thống của Liên bang Nga và là thành viên tích cực của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ đa phương Việt – Nga – ASEAN. Những giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt – Nga nói riêng và quan hệ Nga – ASEAN nói chung trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay.
+ Tăng cường mối quan hệ phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga cũng như mở rộng mạng lưới trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội ở Liên bang Nga và các nước ASEAN.
Đề tài được chia làm 3 phần chính:
Phần I: Quan hệ Nga – ASEAN thời kỳ 1991-2005
Phần II: Định hướng quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI
Phần III: Vị trí Việt Nam trong quan hệ Nga – ASEAN và những giải pháp thúc đẩy quan hệ đa phương Việt – Nga – ASEAN
Thời gian thực hiện đề tài là 24 tháng, từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2007.
Những kết quả nghiên cứu chính của đề tài: 09 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của 09 đề tài nhánh, 70 báo cáo chuyên đề, 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, 01 báo cáo tóm tắt, 01 bản kiến nghị, 02 bản báo cáo kết quả khảo sát Nga – ASEAN, 02 bản kỷ yếu hộ thảo.
Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được công bố trên các tạp chí và xuất bản sách phục vụ đại chúng. Tổng luận chung của đề tài sẽ được gửi lên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và sử dụng.

 

 

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com