Quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với Liên minh Châu Âu

03/01/2013

​Đề tài “Quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với Liên minh Châu Âu” thuộc chương trình“Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020” do GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện trong thời gian từ 5/2007 – 5/2009.

Mục tiêu chủ yếu của đề tài

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với EU 10 năm qua(1995 – 2005) làm rõ cơ sở lý luận và xây dựng các luận cứ khoa học-thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược hợp tác kinh tế của Việt Nam với EU cho giai đoạn đến năm 2015. Cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam- Liên minh Châu Âu giai đoạn 1995-2005: Những thành tựu đã đạt được và những vấn đề đặt ra trong phát triển quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với EU, những lợi thế và bất lợi thế và những nguyên nhân.

- Làm rõ bối cảnh quốc tế và những nhân tố tác động, trên cơ sở đó đề tài đưa ra chiến lược phát triển quan hệ kinh tế của Việt Nam với EU đến năm 2015, những giải pháp thực hiện và kiến nghị chính sách.

- Góp phần vào công tác đào tạo đại học và sau đại học của chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại nói chung, đặc biệt là đào tạo chuyên gia về thị trường EU và quan hệ Á -Âu.

Những nội dung chính nghiên cứu:

Phần một: CƠ SỞ LÝ LUẬN  VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU

Phần hai: THỰC TRẠNG QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ CỦA VIỆT NAM VỚI  LIÊN MINH CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 1995-2005.

Phần ba: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM VỚI LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2015

Đề tài Quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với Liên minh Châu Âu đã được nghiệm thu cấp Nhà nước vào năm 2009.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo báo cáo của đề tài tại: Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo - Viện nghiên cứu Châu Âu, 176 Thái Hà, Hà Nội​

 

 

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com