Tìm kiếm

Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu

10/10/2017

PGS. TS. Đặng Minh Đức ;

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ;

2016

328

Cuốn sách chuyên khảo “Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu” do TS. Đặng Minh Đức chủ biên.

Cuốn sách chuyên khảo “Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu” do TS. Đặng Minh Đức chủ biên.

Bảo hiểm nông nghiệp thuộc loại nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, có đối tượng bảo hiểm là các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn bao gồm những rủi ro gắn liền với cây trồng, vật nuội, vật tư, hàng hóa, vật liệu, nhà xưởng. Bảo hiểm nông nghiệp đã góp phần hạn chế các rủi ro trong hoạt động sản xuất và kinh doanh nông nghiệp cho người nông dân, đồng thời giảm được gánh nặng của nhà nước trong hoạt động bảo hiểm nông nghiệp. Ở châu Âu, chính sách bảo hiểm nông nghiệp được hình thành và triển khai ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, trong đó những quy định và cách thức triển khai về bảo hiểm nông nghiệp ở mỗi quốc gia khác nhau tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, với hơn 70% dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro như giá cả, thời tiết, dịch bệnh, thiên tai... khiến nông dân, người sản xuất nông nghiệp chịu nhiều thiệt hại. Đến nay, chính sách bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục kéo dài sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm nhưng vẫn còn nhiều lúng túng nên cần tiếp tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Cuốn sách chuyên khảo “Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu” do TS. Đặng Minh Đức chủ biên đã trình bày những nghiên cứu lý thuyết và bức tranh toàn cảnh về thực tiễn triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại một số quốc gia điển hình là thành viên của Liên minh châu Âu. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra những gợi ý về mặt chính sách cho Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển bảo hiểm nông nghiệp trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo hiểm nông nghiệp- Tập trung phân tích các lý luận cơ bản về chính sách bảo hiểm nông nghiệp, nội dung và nội hàm khái niệm bảo hiểm nông nghiệp, phân tích những rủi ro tác động đến quá trình triển khai chính sách nông nghiệp ở một số nước châu Âu.

Chương 2: Thực tiễn triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số nước châu Âu – Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, thực tiễn triển khai, một số cơ hội và thách thức trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan

Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm và gợi mở chính sách cho Việt Nam – Nội dung chương này tập trung phân tích, đánh giá và rút ra bài học lý luận và thực tiễn cũng như một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn chương trình bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.

Từ kinh nghiệm triển khai thành công, hạn chế của ba mô hình nghiên cứu điển hình của các nước Tây Ban Nha, Pháp và Ban Lan, cuốn sách đã rút ra một số kinh nghiệm và đưa một số khuyến nghị trong chính sách triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất, bảo hiểm nông nghiệp là một công cụ tài chính phòng tránh những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ hai, muốn mở rộng thị trường bảo hiểm nông nghiệp và thúc đẩy cạnh tranh, đa dạnh hóa loại hình, sản phẩm và dịch vụ thì Nhà nước cần có cơ chế bù lỗ cho các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Thứ ba, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ triển khai bảo hiểm nông nghiệp

Thứ tư, cần minh bạch số liệu, có một cơ chế tài chính phù hợp, trong đó quy định rõ sự tham gia đóng góp của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân nhằm khuyến khích cả người dân và doanh nghiệp tham gia vào thị trường này.

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả, các nhà nghiên cứu và những nhà hoạch định chính sách nhằm xây dựng và phát triển bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu./.

 

Nguồn: NXB Khoa học Xã hội

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com