Tìm kiếm

Tạp chí Châu Âu số 12 năm 2022

30/11/2023

QUAN HỆ NGA - EU: NHỮNG KỊCH BẢN

SAU XUNG ĐỘT VŨ TRANG Ở UKRAINE

 

Nghiêm Tuấn Hùng*

Tóm tắt: Quan hệ giữa Nga với các nước EU đã rơi vào khủng hoảng từ tháng 2 năm 2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những lệnh trừng phạt từ phương Tây và các bước đáp trả từ Nga được triển khai dồn dập. Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa Nga với các nước EU trở nên bất định, khó đoán hơn bao giờ hết. Bằng phương pháp dự báo, trong đó xem xét những yếu tố tác động, bài viết này đưa ra 5 kịch bản có thể diễn ra đối với quan hệ giữa Nga với các nước EU trong tương lai, đó là: 1) Duy trì mâu thuẫn chiến lược nhưng cùng tồn tại hòa bình; 2) Chiến tranh Lạnh mới; 3) Chung sống hòa bình, hợp tác cùng phát triển; 4) Nga thiết lập một trật tự kiểu Nga ở châu Âu; 5) Kịch bản không thể đoán định.

Từ khóa: quan hệ Nga - EU, triển vọng, kịch bản

Abstract: The relationship between Russia and EU countries have fallen into a crisis since Russia launched a special military operation in Ukraine in February 2022. Massive sanctions from the West and countermeasures from Russia were deployed rapidly. That tit-for-tat makes Russia - EU ties become more uncertain and unpredictable than ever. By forecasting method, which considers influencing factors, this article proposes 5 possible scenarios for relations between Russia and EU in the future, which are: 1) Maintaining conflict strategic contradiction but peaceful coexistence; 2) A new Cold War; 3) Peaceful coexistence and cooperation for development; 4) Establishing a Pax-Russica in Europe; 5) Unpredictable scenario.

Keywords: Russia-EU relations, prospect, scenarios

 

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHILIPPINES - EU

TRONG THẬP NIÊN THỨ HAI THẾ KỶ XXI

Trần Thái Bảo*

Nguyễn Thị Phương Thảo**

Tóm tắt: Philippines và EU đã đặt mối quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1980. Từ đó đến nay Philippines đã nhận được nhiều quyền lợi từ thương mại, đầu tư và viện trợ - chưa kể đến hợp tác an ninh - chính trị, văn hóa - xã hội.  Mặc dù có những thời điểm khó khăn trong quan hệ giữa hai bên nhưng hợp tác thương mại - đầu tư về cơ bản vẫn có những bước tiến quan trọng. Bài viết này đi sâu vào việc phân tích những nhân tố tác động và tiến trình hợp tác thương mại - đầu tư giữa EU và Philippines và đồng thời làm rõ những thành tựu nổi bật trong tiến trình hợp tác kinh tế giữa Philippines và EU trong giai đoạn 2010-2020, từ đó đưa ra một số nhận xét cho quan hệ kinh tế giữa hai bên trong tương lai.

Từ khóa: EU, Philippines, thương mại và đầu tư, hợp tác

Abstract: The Philippines and the EU established official diplomatic relations since 1980. Since then, the Philippines has received many benefits from trade, investment and aid - not to mention security, political, cultural cooperation. Although there have been difficult times in the relationship between the two sides, the trade-investment cooperation has basically made important progress. This article delves into the analysis of the influencing factors and the progress of trade-investment cooperation between EU and the Philippines and at the same time clarifies the outstanding achievements in the economic cooperation process between the Philippines and the EU in the period 2010-2020 from which to make some comments for economic relations between the two sides in the future.

Keywords: EU, Philippines, trade and investment, cooperation

 

TƯ TƯỞNG KINH TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

                                                                                                    Lý Đại Hùng*

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực tiễn về phát triển bền vững và một số nét chính về tư tưởng kinh tế trong phát triển bền vững tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện nay, nước Đức đã đạt được trạng thái bền vững yếu, và đang trong quá trình hướng tới đạt được bền vững mạnh. Trạng thái phát triển của quốc gia này còn có thể được mô tả bởi cụm từ “bền vững đồng đều” với đặc tính bền vững trải đều trong không gian lãnh thổ. Trạng thái này đạt được nhờ vào một số nét chính về tư tưởng kinh tế trong phát triển bền vững, gồm có sự chú trọng vào sự cân bằng kinh tế - xã hội - môi trường; huy động tài chính rộng khắp, ít phụ thuộc vào Nhà nước; và địa phương hóa các mục tiêu về phát triển bền vững cho phù hợp với tiềm lực của đất nước.

Từ khóa: tư tưởng kinh tế, phát triển bền vững, CHLB Đức

Abstract: The paper analyses the sustainable development and its key features in economic ideology in Germany. Currently, the Germany economy attains the week sustainability and in process to strong sustainability. The development of this country can be described as “Uniform Sustainability” as the sustainability is uniformly distributed over territory space. This pathway is based on some key economic ideology in sustainable development, including the balance of economic-social-environmental aspect; bottom-up fund raising, quite independent from State budget; and localization of sustainability objectives.

Keywords: economic ideology, sustainable development, Germany

 

PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY HỢP DANH TẠI ĐỨC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CHO VIỆT NAM

Nguyễn Vinh Hưng*

 

Tóm tắt: Pháp luật công ty của Đức luôn được xem là điển hình, khuôn mẫu để nhiều quốc gia khác học hỏi và áp dụng theo. Trong đó, công ty hợp danh là loại hình công ty xuất hiện từ rất sớm và cho đến nay, pháp luật về loại hình công ty này đã được xây dựng và hoàn thiện khá đầy đủ, chi tiết, chặt chẽ. Do vậy, bài viết nghiên cứu về pháp luật công ty hợp danh tại Đức, nhằm rút ra những kinh nghiệm cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về loại hình công ty hợp danh của Việt Nam.

Từ khóa: công ty hợp danh, Cộng hòa liên bang Đức, pháp luật, công ty, doanh nghiệp.

Abstract: German corporate law is widely regarded as standard for many other countries to follow. In particular, general partnership is a form of company that appeared very early and has so far, the law on this company was built and completed quite fully, in detail and closely. This article studies on the general partnership in Germany in order to draws the experience for complete law on general partnership in Vietnam.

Keywords: general partnership, Germany, law, company, enterprise.

 

MESOTES - THUYẾT TRUNG DUNG TRONG LUÂN LÝ NI KÔ MÁT

CỦA ARISTOT

Nguyễn Cao Thanh*

Tóm tắt: Tư duy về cái trung đúng đắn, mesotes, có vị trí trung tâm trong Siêu hình học và Triết học thực hành của Aristot. Bài viết sau đây phân tích cái được gọi là thuyết trung dung này với các ví dụ cụ thể về tính cao thượng và công tâm, về cái trung trong chính trị để xác định mesotes ở tầm khái niệm.

Từ khóa: Aristot, mesotes, trung dung, chính trị, cao thượng, công tâm

Abstract: Thoughts on the right middle, mesotes, take a central stage in metaphysics and practical philosophy by Aristotle. This paper analyses the so called theory of the middle with specific examples of high-mindedness and justice, of the middle in politics, in order to determine the conceptual mesotes.

Keywords: Aristotle, mesotes, middle, politics, high-mindedness, justice

 

CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH SÁCH CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC CHÂU ÂU TỪ

GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XVIII

Trần Thị Quế Châu*

 

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của khoa học, tiến bộ công nghệ, sự ra đời của các quốc gia-dân tộc, sự bành trướng thuộc địa, thời kỳ sơ kì cận đại châu Âu chứng kiến ​​sự trỗi dậy và thống trị của dòng tư tưởng kinh tế chính trị chủ nghĩa trọng thương. Đây là quan điểm lý thuyết lâu đời nhất, xét về phương diện lịch sử, trong nghiên cứu kinh tế chính trị quốc tế. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Chủ nghĩa trọng thương, và mối quan hệ của nó với chính sách của các cường quốc châu Âu từ giữa thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XVIII.

Từ khoá: Chủ nghĩa trọng thương, Chính sách, cường quốc châu Âu, thế kỉ XVI-XVIII

Abstract: Along with the development of science, technological progress, the birth of nation-states, colonial expansion, early modern Europe also witnessed the rise and domination of political economic thought - mercantilism. This is the oldest theoretical position, historically, in the study of international political economy and has influenced the policies of many countries. The article focuses on analyzing the context of the birth and the basic content of mercantilism, as well as its relationship with the policies of the European powers from the mid-16th century to the mid-18th century.

Keywords: Mercantilism, Policy, European powers, XVI-XVIII centuries

 

THƯƠNG MẠI VIỆT - ĐỨC VẪN DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Nguyễn Phúc Hiền*

Nguyễn Thị Khánh Huyền**

Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu do chính sách kiểm soát dịch bệnh, giãn cách xã hội của các nước. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu ở mức âm 3,3% (World Bank, 2020), tổng giá trị thương mại toàn cầu âm 10,1% (World Bank, 2020). Trong khi đó thương mại hai chiều Việt Nam và CHLB Đức chỉ giảm khoảng 3%, tuy nhiên, xuất khẩu Việt Nam sang Đức vẫn duy trì sự tăng trưởng dương 1,42%. Vây đâu là động lực dẫn đến duy trì thương mại giữa hai nước. Bằng việc phân tích và đánh giá dữ liệu, nghiên cứu chỉ ra: việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); loại hàng hóa xuất khẩu giữa hai nước; việc tìm kiếm nguồn cung ngoài Trung Quốc; quan hệ truyền thống lâu dài giữa hai nước và cộng đồng lớn Việt Nam tại CHLB Đức là những động lực chính cho tăng trưởng thương mại giữa hai quốc gia trong bối cảnh của đại dịch COVID-19.

Từ khóa: CHLB Đức, COVID-19, thương mại quốc tế, Việt Nam

Abstract: Due to countries’ control of the spread of disease and social distancing policies, the COVID-19 pandemic has had negative effects on global supply chains, economic growth, and international trade. In 2020, the growth rate of global GDP is negative 3.3% (World Bank, 2020), and the growth rate of total global trade value is negative 10.1% (World Bank, 2020). Meanwhile, trade between Vietnam and Germany only decreased by about 3%, it is worth mentioning that Vietnam's exports to Germany still maintained a positive growth of 1.42%. What are the reasons behind maintaining the trade relationship between the two countries? By analyzing and evaluating data, the research shows the implementation of the European-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA); the types of goods mainly exchanged between the two countries; supplier solutions outside of China; the long-standing traditional relationship between the two countries and the large Vietnamese community in Germany are the main drivers of trade growth between the two countries in the context of the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, Germany, international trade, Vietnam

 

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com