Tìm kiếm

Tạp chí Châu Âu số 8 năm 2022

30/11/2023

Nghiªn cøu Ch©u ©u Sè 8 (263) 2022 TẠP CHÍ RA 1 THÁNG 1 KỲ NĂM THỨ 27 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU MỤC LỤC Trang Q. TỔNG BIÊN TẬP PGS. TS. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PGS. TS. ĐẶNG MINH ĐỨC HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP PGS. TS. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA PGS.TS. NGUYỄN AN HÀ GS.TS. NGUYỄN QUANG THUẤN GS. VŨ DƯƠNG NINH GS.TS. ĐỖ ĐỨC BÌNH PGS.TS. ĐINH CÔNG TUẤN GS.TS. VŨ DƯƠNG HUÂN GS.TS. HOÀNG KHẮC NAM PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC MINH PGS.TS. ĐẶNG MINH ĐỨC ___________________________ Thư ký toà soạn TS.ĐINH MẠNH TUẤN Toà soạn và văn phòng quảng cáo 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Tel: 84.24.3537 3502 Fax: 84.24.3537 4905 Website: http://www.ies.gov.vn E-mail: tapchichauau@yahoo.com ISSN: 0868 - 3581 Giấy phép xuất bản số 106/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/04/2013. In tại CTCP Khoa học & Công nghệ Hoàng Quốc Việt. In xong và nộp lưu chiểu ngày 30/8/2022 Giá: 30.000 VNĐ CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU 1. NGUYỄN ANH CƯỜNG & NGUYỄN VIỆT ĐỨC 3 Ngoại giao đa phương - Lý giải từ góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa đa phương 2. LÊ XUÂN TÙNG 16 B u c quốc hội tại CHLB Đức và một số đánh giá về tác động của cuộc b u c KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU 3. HỒ THỊ THU HUYỀN 25 Tác động của già hóa dân số tới thị trường lao động CHLB Đức 4. NGUYỄN H U LƯƠNG & CAO THỊ HỒNG VINH & NGUYỄN HOÀI CHUNG 36 Xúc tiến đ u tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hà Nội trong bối cảnh thực thi EVFTA và EVIPA LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU 5. TRẦN THỊ KHÁNH HÀ 47 Đối thoại giữa các nền văn hoá: Góc nhìn của Liên minh Châu Âu 6. NGUYỄN CAO THANH 56 Từ “Thiên hạ đại loạn” đến ý tưởng “Hòa bình vĩnh c u” - Về ngăn chặn chiến tranh và nguy cơ nổ ra chiến tranh QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU 7. LÃ HUY HOÀNG & NGUYỄN XUÂN HƯNG 67 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang CHLB Đức giai đoạn 2022-2025 8. TRỊNH THỊ HIỀN 78 Pháp luật về vận động hành lang trong thể chế của Liên minh Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam THÔNG TIN 9. Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” 91 

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com